Stefanis Lupu - Personal Site

IEDERA, UN COLT DE RAI! 2014

  Regulament
coordonator proiect: Tomescu Otilia – Profesor învăţământ primar
Mobil: 0727751857, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Data: 23-25 Iunie 2014


Locaţia: Casa de Cultură Iedera

 

                   Captivi în lumea televizorului, prizonieri ai tehnologiei moderne, copiii uită importanţa vitală a unui mediu sănătos,

precum şi frumuseţea naturii în mijlocul căreia strămoşii şi-au găsit refugiu şi sprijin în vremuri de restrişte, unde sânzienele-şi picură de veacuri farmecele în mirificul pocal al tradiţiilor contopite cu sacra noastra religie ortodoxă.

                   Constatând acest fapt şi conştientizând frumuseţea ca ruptă din rai a meleagurilor noastre iederene şi a plaiurilor verzi dâmboviţene, mi-am pus întrbarea: pot fi sensibilizaţi copiii faţă de mediu şi stimulaţi să-şi exprime fascinaţia faţă de splendoarea naturii prin muzică, dans, teatru sau prin nestăvilită creativitate şi debordantă imaginaţie  pozitivă?

                   Astfel am iniţiat acest proiect plecând şi de la afirmaţia lui Vasile Ghica - ,, Natura e un mare creator în orice domeniu.” abordând tema naturii într-o manieră ecologică, artistică, culturală şi creativă, pentru a coordona elevii să descopere legăturile de netăgăduit dintre natură şi muzică, dans, teatru, tradiţii, literatură, istorie, chiar religie.

                  Am ales luna iunie pentru concurs deoarece atunci sunt o serie de sărbători din popor (tot mai puţin cunoscute generaţiilor tinere-Drăgaica, sărbătoare a naturii şi a iubirii), consacrate puterii naturii şi a fiinţelor care se bucură de căldura verii (în concordanţă cu ,,Ziua internaţională a mediului-5 iunie).

            DERULAREA FESTIVALULUI

  Concursul se va desfăşura în zilele  de 23, 24 şi 25 iunie 2014, pe secţiuni (muzică uşoară, muzică populară, teatru/recitare, dans tematic, dans popular, dans ţigănesc, ateliere, parada costumaţiilor eco), pe cicluri de învăţământ, în sala mare a Casei de Cultură Iedera.

 

Condiţii de participare:

Pe scena concursului vor participa elevi ai şcolilor, liceelor, cluburilor şi asociaţiilor din ţară.
Fiecare şcoală/liceu/club/asociaţie va participa cu un concurent  pentru fiecare ciclu de învăţământ (primar, gimnazial, liceal)
Concurenţii nu vor achita  taxă de participare.
Înscrierea în concurs se va face pe baza  fişei  de concurs;

Fişa de concurs şi negativul piesei pentru concurs-participare directă (unde este cazul), vor fi expediate prin poştă până la data de 30 mai 2014 (data poştei), pentru realizarea caietului program şi a benzii de concurs (pentru masterizare) sau pe adresa de e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ;

 Adresa de expediere: dest. Tomescu Otilia – Şcoala Iedera de Sus, str. Principală, nr.185, Iedera - cod 137260, pentru concursul „Iedera, un colţ de rai-Dâmboviţa, verde plai” ediţia a III-a;
 Concurenţii vor fi însoţiţi doar de profesorul îndrumător sau de un părinte.
Informaţiile legate de concurs se vor găsi pe site-ul : www.isjdb ( site-ul Inspectoratului Judeţean Dâmboviţa).

 Secţiunile concursului:

 1. SECŢIUNEA MUZICĂ

      ,,Natura cântă peste tot-în vântul care trece prin ramurile pomilor, în ciripitul păsărilor, în susurul izvoarelor.” (Osho)

Muzică uşoară

¯Concurenţii  vor  interpreta  în concurs  obligatoriu  o  piesă  românească  sau  din
    repertoriul internaţional, de factura lentă sau ritmică, pe tema naturii. 
¯Piesa din repertoriul internaţional va fi interpretată în orice limbă străină (nu doar engleză sau franceză)      
¯Durata unei piese muzicale-3/4 minute
¯Interpreţii vor fi acompaniaţi de negative înregistrate pe suport CD .
¯Muzica şi textul piesei trebuie să fie adecvate vârstei concurentului şi temei concursului.
 

Muzică populară
¯Concurenţii vor prezenta în concurs o piesă specifică zonei  din  care vin,  pe tema  naturii;
¯Cântecul propriu-zis va fi acompaniat de negative înregistrate pe suport CD sau instrumente populare
¯Interpreţii vor purta obligatoriu costum popular adecvat zonei din care provin;
¯Înainte de interpretarea cântecului, fiecare concurent va descrie pe scurt costumul popular pe care-l poartă (menţionarea părţilor componente; a tipurilor de materiale şi fire din care au fost confecţionate-dacă sunt din materiale naturale şi cusute cu fire ecologice-in, cânepă, mătase; a tipului motivelor cusute pe acestea-florale/inspirate din natură ori de alt fel).

 2. SECŢIUNEA TEATRU/ RECITARE:

¯Trupele de teatru vor prezenta scenete, parodii, monologuri sau dramatizări pe tema naturii, de maxim 15 minute;
¯Concurenţii care vor recita trebuie să aleagă sau să creeze poezii pe tema naturii;
¯Scenetele, dramatizările, poeziile creaţii proprii şi costumaţiile realizate din materiale refolosibile vor constitui un avantaj la punctaj.

3. SECŢIUNEA DANS

    ,,Natura dansează pretutindeni în valurile mării/oceanului, în zborul păsărilor.” (Osho)
Dans popular/tematic/ ţigănesc
¯Concurenţii vor prezenta în concurs un dans ce are conotaţii ecologice, care reies din costumaţii şi piesa muzicală alese, de maxim 5 minute.
¯Costumaţiile pentru dans realizate total/parţial din materiale reciclabile vor constitui un avantaj la punctaj (în cazul dansului tematic). Costumele populare şi cele ţigăneşti conţin motive florale din natură, redate prin cusături şi imprimeuri.

4. SECŢIUNEA ATELIERE DE LUCRU – tehnici, artă şi tradiţii populare – minim 2-maxim 4  participanţi  pe judeţ

     ,,Natura e un mare creator în orice domeniu.” (V. Ghica); ,,Natura e sufletul artei.”(William Hazlitt)
¯Concurenţii vor prezenta minim 2 obiecte/ lucrări (tehnica origami, tehnica quilling, împletituri/cusături fire naturale, obiecte cioplite în lemn);
¯Se admit şi obiecte/lucrări trimise prin poştă (până la data de 30 mai 2014, data poştei;
¯Pe perioada celor două zile vor realiza minim un obiect/lucrare în atelierele de lucru;
¯Materialele necesare realizării obiectelor/lucrărilor nu sunt puse la dispoziţie de către organizator, le vor aduce participanţii;
¯În prima zi, în deschiderea primei secţiuni vor fi prezentate demonstrativ instrumente muzicale confecţionate din lemn, apoi vor putea fi admirate în cadrul unei expoziţii pe parcursul desfăşurării concursului;
¯Se va realiza o expoziţie cu lucrările si obiectele trimise prin poştă/făcute în ateliere (pentru a fi jurizate).
5. SECŢIUNEA – PARADA VESTIMENTAŢIILOR ECOLOGICE

     ,,În natură nimic nu se pierde, nimic nu se câştigă, totul se transformă.” (Antoine Lavoisier)
  VESTIMENTAŢII REALIZATE DIN MATERIALE  REFOLOSIBILE
¯Concurenţii vor explica procedeul de realizare şi vor enumera  materialele folosite.
¯Este obligatorie denumirea costumaţiei.
¯Concordanţa costum-denumire va constitui un avantaj la punctaj.
6. SECŢIUNEA ÎNREGISTRĂRI PE CD/DVD-participare indirectă
¯Dansurile, piesele de teatru/ recitările, melodiile şi costumaţiile pot fi trimise înregistrate pe CD sau DVD, câte o înregistrare pe un CD/DVD, până la data de 30 mai 2014, data poştei, la adresa: Şcoala Iedera de Sus, şos. Principală, nr. 185, sat Iedera de Sus, com. Iedera, jud. Dâmboviţa;Filmările nu necesită înregistrări într-un studio specializat, ci pot fi realizate cu ajutorul unei camere video şi transferate pe CD/DVD, în condiţii optime, astfel încât să poată fi urmărite, atât vizual, cât şi auditiv, de către membrii juriului.
¯CD/DVD-urile şi anexele vor fi trimise într-un singur plic, de către persoana de contact din şcoală şi fiecare  CD/DVD va fi însoţit de fişa de înscriere.

       O seară mirifică vom petrece în mijlocul naturii, în ajun de Sânziene-23 iunie (focul tradiţional şi dansul Drăgaicei, între orele 22.00-24.00, conform tradiţiei, pe poiana punct turistic Cetăţica din pădurea Ruda-unde sunt ruine ale unor edificii geto-dace şi un izvor, care parcă vin să confirme originile geto-dace ale sărbătorii ce va fi a doua zi, pe 24 iunie)- toţi cei prezenţi vor învăţa unde şi cum se face focul în pădure fără să provoace incendii, dar şi semnificaţiile sărbătorii ce  îşi are originea într-un cult geto-dac străvechi al Soarelui. („CÂND TRADIŢIA VORBEŞTE, VOCILE TUTUROR ZEILOR PAR A FI ADORMITE ÎN ARMONIA RAIULUI.”-W. SHAKESPEARE)

 Criterii de evaluare: adecvarea melodiei/poeziei/textului adecvată vîrstei şi temei concursului-natura;calităţile interpretative;gradul de dificultate;expresivitatea artistică; originalitatea creativă;corectitudinea lingvistică, a dicţiei şi a exprimării narative; ţinuta scenică; tehnici de folosire a hârtiei (tehnica origami, texnica quilling), a firelor naturale, de cioplit/sculptat în lemn; autenticitate.

Juriul va fi format din personalităţi ale muzicii uşoare/ populare, actori, profesori de muzică, de dans, inspectori de specialitate I.S.J. Dâmboviţa, reprezentanţi ai ,,Gărzii de Mediu Dâmboviţa”, ai Cluburilor artistice, ai ONG-urilor, ai bisericii şi ai Centrului Judeţean de Cultură Dâmboviţa.
Invitati de onoare vor fi: Mirabela Dauer, Raoul, Lala Band, Ruxandra Ion şi Diana Ionescu.
Premiile  „IEDERA, UN COLŢ DE RAI”:
¯Se vor acorda la fiecare ciclu premiul I, II, III şi  menţiuni;
¯Concurentul care va obţine nota maximă, indiferent de vârstă, va primi marele premiu al festivalului, trofeul concursului pentru fiecare dintre secţiuni;
¯Câstigătorii vor fi răsplătiţi cu diplome şi plachete;
¯Vor mai fi oferite participanţilor la festival, premii speciale din partea partenerilor şi sponsorilor;
¯Se va acorda fiecărui participant diplomă de participare pe care vor fi trecuţi şi profesorii îndrumători;
Detalii organizatorice:
¯Cazarea (numai pentru elev şi profesorul însoţitor din alt judeţ) va fi suportata de către organizatori, iar transportul va fi asigurat de către inspectoratele şcolare ale fiecărui judeţ participant;
¯Evoluţia în concurs va fi stabilită de către organizatori pe cicluri de învăţământ în funcţie de numărul celor înscrişi în concurs;
¯Contestaţiile privind deciziile juriului nu sunt admise;
¯Concurenţii sunt rugaţi să participe în concurs şi la gală în ţinută festivă;
¯Pe parcursul celor trei zile de concurs, vor fi susţinute recitaluri de către personalităţi muzicale: Mirabela Dauer, Raoul, Lala Band şi Diana Ionescu.
PROGRAMUL DE DESFĂŞURARE:
LUNI-23 iunie-Casa de Cultură Iedera
9.00  Festivitatea de deschidere
9.30  Secţiunea muzică populară
13.00 Pauza de masă
14.30 Gala de premiere
15.00 Secţiunea dans popular/dans tematic
18.00 Gala de premiere
MARŢI-24 iunie-Casa de Cultură Iedera
9.00 Secţiunea muzică uşoară
13.00 Pauza de masă
16.00 Gala de premiere
MIERCURI-25 iunie-Casa de Cultură Iedera
9.00  Secţiunea teatru/recitare
13.00 Pauza de masă
14.30 Gala de premiere
15.00 Parada costumaţiilor ecologice
18.00 Gala de premiere
9.00 SECŢIUNEA ATELIERE DE LUCRU – tehnici, artă şi tradiţii populare; locaţia-Grădiniţa Iedera de Sus (la 50 m de Casa de Cultură Iedera)
12.00 Gala de premiere
 În funcţie de numărul de participanţi înscrişi, pot surveni unele modificări în programul de desfăşurare (devansarea orelor).
v  Concursul va fi amplu mediatizat în presa scrisă, radio şi televiziune.
v  Cei mai valoroşi concurenţi au şansa de a realiza imprimări în studiouri profesionale şi de a intra în circuitul emisiunilor cultural-artistice specializate.
director festival- coordonator Proiect,

  Prof. Otilia Tomescu

 

 

 

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

Ești aici: Spectacole FEST-CULTURA IEDERA, UN COLT DE RAI! 2014